Εκπαίδευση - All About Web

Εκπαιδεύουμε τους πελάτες μας στη χρήση εργαλείων αύξησης παραγωγικότητας και προώθησης της επιχείρησής τους στο διαδίκτυο.

Γίνονται ενδοεταιρικά σεμινάρια ή μαθήματα στα γραφεία μας.

Ms Access database

 • Εισαγωγή στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων (RDBMS)
 • Διαχείριση πινάκων
 • Διαχείριση φορμών
 • Διαχείριση ερωτημάτων (Queries)
 • Δημιουργία και διαχείριση αναφορών
 • Εισαγωγή στην VBA
 • Δημιουργία τεστ εφαρμογής
 • Σύνδεση με τον Ms SQL Server
 • Διασύνδεση με άλλες βάσεις δεδομένων

Κατασκευή ιστοσελίδας με το WordPress

 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του WordPress
 • Δημιουργία και διαχείριση post και σελίδων
 • Διαχείριση Κατηγοριών και ετικετών
 • Διαχείριση templates
 • Διαχείριση widgets
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση plugins

Διαχείριση διαφήμισης στο Facebook

 • Δημιουργία απλών post με κείμενο, φωτογραφία και video
 • Δημιουργία σύνθετων post (Carousel, Photo album κλπ)
 • Δημιουργία Canvas
 • Διαχείριση σελίδας Facebook
 • Δημιουργία και διαχείριση διαφημιστικής καμπάνιας
 • Δημιουργία Audience & Targeting
 • Facebook pixel & Retargeting
Skip to content