Ανάπτυξη Εφαρμογών - All About Web

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη και εγκατάσταση custom εφαρμογών στα παρακάτω πεδία:

Α. Διαχείριση πελατών (CRM)

Β. Διαχείριση διαδικασιών παραγωγής

Γ. Διαχείριση διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου

Δ. Αυτοματοποίηση διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας

Συστήματα διαχείρισης πελατών (CRM)

 • Διαχείριση χρηστών
 • Προφίλ χρηστών
 • Πελάτες / Προμηθευτές
 • Επαφές
 • Προϊόντα
 • Υπηρεσίες
 • Τιμοκατάλογοι
 • Επορικές πολιτικές
 • Ιστορικό Επικοινωνίας
 • Εργασίες / tasks
 • Διαχείριση προσφορών
 • Συμφωνητικά
 • Subscriptions (Συμβόλαια συντήρησης κλπ)
 • Τιμολόγηση
 • Ημερολόγιο εργασιών
 • Ενσωμάτωση email

Συστήματα διαχείρισης παραγωγής (MRP)

 • Διαχείριση προϊόντων
 • Συνταγές
 • Φασεολόγια
 • Εντολές παραγωγής
 • Κέντρα εργασίας
 • Forecast
 • Διαχείριση προμηθευτών
 • Διαχείριση παραγγελιών
 • Advanced reporting
Skip to content