Υπηρεσίες

Ανάπτυξη εφαρμογών

Custom εφαρμογές προσαρμοσμένες ακριβώς στις ανάγκες του πελάτη. Διαχείριση πελατών (CRM) & Sales force automation, Διαχείριση πόρων παραγωγής (MRP), Αυτοματοποίηση διαδικασιών αποθήκης.

Digital Marketing

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων, Διαχείριση διαδικτυακών προωθητικών ενεργειών, Social media marketing, Email marketing

Εκπαίδευση

Οργάνωση διαδικασιών με την Ms Access, Κατασκευή και διαχείριση ιστοσελίδας με το WordPress, Διαχείριση προωθητικών ενεργειών στο Google ads και στο Facebook.

Skip to content